HIDA แฟชั่น ญี่ปุ่น

จับมือ HIDA ดันแฟชั่นแบรนด์ไทยเจาะตลาดญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกเครื่องนุ่มห่มอันดับ 2 ของไทย และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ที่ผ่านมามีมูลค่าส่งออกไปแล้วทั้งสิ้นถึง 290 ล้านเหรียญสหรัฐ