ตลาดเครื่องดื่มออสซี่

โอกาสใหม่ในตลาดเครื่องดื่มออสซี่

หลายประเทศเริ่มขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮดล์ จึงเกิดช่องว่างใหม่สำหรับเครื่องดื่มสุขภาพ ออสเตรเลียก็เช่นกัน

อาร์เจนตินาสนใจนำเข้าเครื่องจักรการเกษตร

อาร์เจนตินาสนใจนำเข้าเครื่องจักรการเกษตร

รัฐบาลอาร์เจนตินาเร่งส่งเสริมกรส่งออกผลผลิตการเกษตรมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเครื่องจักรการเกษตรมากขึ้นเป็นโอกาสของคนไทยเช่นกัน เพราะคนไทยเราก็เก่งเรื่องนี้