ตลาดเครื่องดื่มออสซี่

โอกาสใหม่ในตลาดเครื่องดื่มออสซี่

หลายประเทศเริ่มขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮดล์ จึงเกิดช่องว่างใหม่สำหรับเครื่องดื่มสุขภาพ ออสเตรเลียก็เช่นกัน