ตลาดไอศกรีมจีน

ตลาดไอศกรีมสุขภาพในจีนคู่แข่งน้อย

จากข้อมูลระบุว่าทั้งปี 2558 ชาวจีนบริโภคไอศกรีมทั้งปีมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 6,333 ล้านเหรียณสหรัฐหรือประมาณ 223,027 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณบริโภค 2.8 ลิตรต่อคน