อาร์เจนตินาสนใจนำเข้าเครื่องจักรการเกษตร

อาร์เจนตินาสนใจนำเข้าเครื่องจักรการเกษตร

รัฐบาลอาร์เจนตินาเร่งส่งเสริมกรส่งออกผลผลิตการเกษตรมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเครื่องจักรการเกษตรมากขึ้นเป็นโอกาสของคนไทยเช่นกัน เพราะคนไทยเราก็เก่งเรื่องนี้